LIETUVOS JŪRŲ KROVOS KOMPANIJŲ ASOCIACIJA

Susitikimas su Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos vykdomuoju direktoriumi Haroldu Kovs. Susitikime pradėjome planuoti kelti Klaipėdos bei Dublino uostų darbo efektyvumą. Planuojame Airijos -Lietuvos didžiausių uostų delegacijų vizitų mainus. Tikimės, kad Dublino ir Klaipėdos uostai, pradėję glaudžiau bendradarbiauti, galės įgyti daugiau patirties bei pagerinti uostų darbo našumą.

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos Vykdomasis Direktorius Haroldas Kovs  ir Lietuvos Verslo Rūmų Airijoje generalinis direktorius Antanas Gedvilas 

Galerija

LIETUVOS JŪRŲ KROVOS KOMPANIJŲ ASOCIACIJA

Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija yra visuomeninė organizacija, savo politiką vykdanti  savarankiškai. Asociacijos tarybos nariai, svarstant aktualius transporto ir tranzito klausimus, dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų rengiamuose posėdžiuose, teikia pasiūlymus LR Tranzito Komitetui.

Klaipedos uostas